Розмір шрифта: A A A Зображення Вимкнути Увімкнути Колір сайту Ц Ц Ц звичайна версія сайту
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

ФОНДИ ДО 1917 РОКУ

 


1. Місцеві адміністративні і військово-адміністративні установи
 1.1. Волосні правління
 1.2. Сільські управління
 1.3. Сільський сход
 1.4. Сільська козацька управа
 1.5. Мирові посередники
 1.6. З’їзд мирових посередників
 1.7. Комісії у справах про вибори
 1.8. Управління повітових військових начальників
  1.8.1. Повітова евакуаційна підкомісія
 1.9. Рекрутські присутствія
2. Органи станового і земського самоврядування
 2.1. Магістрати
 2.2 Предводителі дворянства
 2.3 Міські думи
 2.4 Міські управи
 2.5 Повітові і волосні продовольчі управи
 2.6 Повітові земські управи
  2.6.1 Повітова земська продовольча комісія
 2.7 Земельна управа
 2.8 Міщанські управи
  2.8.1 Спрощена реміснича управа
 2.9 Єврейські товариства
 2.10 Дворянські опіки
 2.11 Сирітські суди
3. Органи суду. Прокуратури; слідчі установи; нотаріат
 3.1 Суди
  3.1.1 Окружні
  3.1.2 Повітові
  3.1.3 Повітові нижні земські
  3.1.4 Земські
  3.1.5 Волосний суд
  3.1.6 Словесний суд
 3.2 З’їзд мирових суддів
 3.3 Прокурор окружного суду
 3.4 Товариші прокурора
 3.5 Судові слідчі
 3.6 Розправи
 3.7 Нотаріуси
 3.8 Маклери
4. Органи поліції і жандармерії
 4.1 Повітові поліцейські управління
 4.2 Пристави, справники, городниці
 4.3 Міська і повітові поліції, комісарство, поліцейська команда
 4.4 Міська квартирна комісія
 4.5 Відділення попечительства про тюрми
5. Фінансові, податкові та кредитні органи
 5.1 Повітова контора Київської казенної палати
 5.2 Повітові казначейства
 5.3 Акцизне управління
 5.4 Кредитні товариства
 5.5 Позиково-ощадне товариство
6. Органи з управління промисловістю; підприємства
 6.1 Економічні контори
 6.2 Цукрові заводи і їх товариства
7. Органи сільського та лісового господарства
 7.1 Земельні товариства
 7.2 Лісництва
8. Органи та установи землекористування і землеустрою
 8.1 Повітові землевпорядні комісії
 8.2 Повітова земельна комісія
 8.3 Повітові землеміри
 8.4 Повітові у чиншових справах присутствія
9. Установи і організації торгівлі
 9.1 Розкладочне присутствіє
 9.2 Казенні винні склади
10. Органи народної освіти, навчальні заклади
 10.1 Інспектори народних училищ
 10.2 Повітова училищна рада
 10.3 Повітова шкільна рада
 10.4 Гімназії
 10.5 Учительські семінарії
 10.6 Училища
 10.7 Нижча школа садівництва та городництва
 10.8 Сільськогосподарські класи
 10.9 Лісова школа
 10.10 Ремісничі школи
 10.11 Однокласні школи
 10.12 Повітове відділення Київської єпархіальної училищної ради
 10.13 Церковнопарафіяльні школи
11. Освітні заклади
 11.1 Публічна бібліотека
12. Установи залізничного транспорту та підприємства зв’язку
 12.1 Залізничні поштові відділення з перевезення пошти по залізницях
 12.2 Поштово-телеграфні відділення і контори
13. Заклади охорони здоров’я
14. Споживче товариство
15. Благодійні установи
16. Релігійні установи
 16.1 Благочинні
 16.2 Духовні правління
 16.3 Декан єпархії
 16.4 Костьоли
 16.5 Монастирі
 16.6 Церкви
  16.6.1 Канівського (Богуславського) повіту
  16.6.2 Грубешівського повіту
  16.6.3 Звенигородського повіту
  16.6.4 Золотоніського повіту
  16.6.5 Пирятинського повіту
  16.6.6 Полкова церква Брянського єгерського полку
  16.6.7 Таращанського повіту
  16.6.8 Черкаського повіту
  16.6.9 Чигиринського повіту
17. Фонди особового походження
18. Колекції документів
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!

На урядову "гарячу лінію" приймаються звернення до органів виконавчої влади за допомогою жестової мови. Будь-ласка, звертайтесь через Skype-зв'язок за таким іменем:

Урядові гарячі лінії: 1545-1, 1545-2, 1545-3

Графік роботи: у робочі дні з 9:00 до 18:00, у п'ятницю з 9:00 до 16:45
18015, Черкаси
вул. Благовісна, 244-а
(0472) 37-30-26, 31-37-32
e-mail: [email protected]
Інформаційне наповнення:
Коваль Т. С., тел.: (0472) 37-30-26

Сайт працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на [email protected]