Розмір шрифта: A A A Зображення Вимкнути Увімкнути Колір сайту Ц Ц Ц звичайна версія сайту
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
АНОТАЦІЯ СКЛАДУ ФОНДІВ

Фонди
  • 7690 - фондів, 1159204 справи (17273 лін.м.) за 1709-2015 рр. 
  • 5793 - од.зб. науково-технічної документації за 1943-1985 рр.
  • 103 - од.зб. кінодокументів за 1927-1989 рр.
  • 16523 - од.зб. фотодокументів за 1913-2014 рр. 
  • 365 - од.зб. фонодокументів за 1964-2014 рр. 
  • 114 - од.зб. відеодокументів за 1994-2012 рр.
Анотація складу фондів

  Документи періоду до 1917р. зосереджені у фондах місцевих адміністративних, судових установ, органів поліції, прокуратури; мирових посередників, нотаріусів; органів станового й земського самоуправління, міського самоврядування; навчальних закладів; виборчих комісій по виборах до I – IV Державних Дум. 

  Питання стану економіки відображають документи фондів повітових казначейств, землемірів, акціонерних товариств, правлінь заводів, лісництв, економічних контор. Архів зберігає документи духовних правлінь, благочинних, монастирів, церков.

  У документах архіву цього періоду є відомості про чисельність, майновий стан, склад і заняття населення, систему оподаткування, селянські повинності; про поміщицькі володіння, розміри посівних площ на селянських наділах і у поміщиків, урожаї сільськогосподарських культур, стан тваринництва; про розвиток міст, комунального господарства, шляхів сполучень, торгівлі; списки заводів, фабрик, кустарних промислів із зазначенням власників, кількості робітників, обсягів виробництва; низка статистичних матеріалів, зокрема Всеросійських переписів.

  Документи відображають стан освіти, охорони здоров’я, боротьби з епідеміями; соціальні процеси, виступи проти існуючого ладу, громадсько-політичні події на Черкащині початку ХХ ст.

  Переважна більшість документів архіву зосереджена у фондах періоду після 1917р., документи довоєнного часу збереглися частково.

  Серед документів радянського періоду значну частину становлять фонди органів державної влади і управління: виконкомів обласного, окружних, повітових, районних, міських, волосних, сільських рад; галузевих управлінь і відділів органів влади; ревкомів, комнезамів; виборчих комісій.

  Широко представлені документи фондів органів юстиції, суду, прокуратури, державного контролю.

  В архіві зосереджено великий масив документів органів планування і статистики, фінансових установ; повітраднаргоспів, Черкаського раднаргоспу та його управлінь, заводів, фабрик, виробничих об’єднань, Ватутінського шахтоуправління, підприємств та організацій транспорту і зв’язку, будівництва й архітектури, житлово-комунального господарства. Стан аграрного сектора економіки відображено в численних фондах органів управління, підприємств і організацій сільського, водного, лісового господарства.

  Розвиток соціально-культурної сфери Черкащини висвітлено у документах фондів органів та закладів охорони здоров’я, соцзахисту населення, освіти і науки, культури та мистецтва, засобів масової інформації.

  Значну групу документів складають фонди кооперативних організацій, професійних спілок.

  Важливий, великий за обсягом комплекс документів становлять фонди громадських об’єднань та організацій, де зосереджені документи Черкаських обкомів Компартії України та комсомолу, райміськкомів КПУ і ЛКСМУ, 1,7 тис. первинних парторганізацій; обласних структурних утворень громадських об’єднань, мистецьких, наукових спілок, товариств. У документах обкому КПУ є відомості про партизанський, підпільний рух на Черкащині в 1941 – 1944 рр.

  Архів зберігає документи, що відклалися внаслідок діяльності Управління КДБ СРСР по Черкаській області - кримінальні справи несудових органів на осіб, які реабілітовані, та фільтраційні справи на громадян, які були вивезені на примусові роботи до фашистської Німеччини. У ряді фондів зберігаються метричні книги різних релігійних конфесій та документи органів реєстрації громадянського стану по 1924р.

  Окрему групу фондів становлять документи періоду німецької окупації – районних і сільських управ, районних поліцій, сільських старостатів, громадських дворів, лісництва, редакцій газет. У архіві сформовано фонди особового походження визначних людей Черкащини, створено колекції документів про Голод 1932 – 1933 рр., репресії 1930 – початку 1950-х рр. та ін.

  У документах архіву періоду після 1917р. всебічно і різнопланово відображено сучасну історію Черкащини, стан економіки, соціально-культурної сфери, екології області, суспільно-політичні процеси в регіоні.

  Серед найбільш цінних документів є метричні записи про народження класика української літератури І.С.Нечуя-Левицького, членів родини визначних вчених і промисловців Симиренків, генерал-хорунжого армії УНР Григора Тютюнника, відомого громадського діяча С.О.Єфремова; автографи героя Вітчизняної війни 1812р. М.М.Раєвського, письменника Івана Ле, академіків А.Кримського, Д.Яворницького, прадіда першого Президента України М.Грушевського Василя Груші; відомості про родичів Тараса Шевченка (в «інвентарі володінь поміщика Василя Енгельгарда» за 1796р.); жалована грамота короля Станіслава-Августа вільному місту Черкаси, грамота про нагородження активного діяча Кам’янської управи Північного товариства В.Л.Давидова Золотою шаблею за хоробрість, виявлену у Вітчизняній війні 1812р., генеральний план Черкас 1815р.
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!

На урядову "гарячу лінію" приймаються звернення до органів виконавчої влади за допомогою жестової мови. Будь-ласка, звертайтесь через Skype-зв'язок за таким іменем:

Урядові гарячі лінії: 1545-1, 1545-2, 1545-3

Графік роботи: у робочі дні з 9:00 до 18:00, у п'ятницю з 9:00 до 16:45
18015, Черкаси
вул. Благовісна, 244-а
(0472) 37-30-26, 31-37-32
e-mail: [email protected]
Інформаційне наповнення:
Коваль Т. С., тел.: (0472) 37-30-26

Сайт працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на [email protected]