Розмір шрифта: A A A Зображення Вимкнути Увімкнути Колір сайту Ц Ц Ц звичайна версія сайту
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
ДО ВІДОМА ЗАЯВНИКІВ

Графік роботи Державного архіву Черкаської області:

   понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин;

   п’ятниця – 7 годин;

   вихідні дні – субота і неділя.

   Початок робочого дня о 8.00 годині, закінчення – о 17.00 (у п’ятницю – 16.00) годині.

   Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин: з 12:00 до 13.00 години.    Провідне місце у роботі Державного архіву Черкаської області посідає робота щодо задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до документної інформації, виконання запитів юридичних осіб та громадян України, іноземців та осіб без громадянства з метою задоволення їх прав і законних інтересів.

Увага!   ДОТРИМУЙТЕСЬ ВИМОГ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВ!

 Письмовий запит до держархіву області заповнюється за відповідним ЗРАЗКОМ ЗАЯВ.

 У запиті фізичної  особи обов'язково вказується така інформація про заявника: 

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- адреса офіційної реєстрації (за паспортом тощо);

- поштова адреса (для електронного листування також вказується адреса електронної пошти);

- контактний телефон. 

Юридичні особи (установи, організації, товариства, об’єднання та ін.), - надають запит виключно на офіційних бланках. 

 АНОНІМНІ ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАЯВИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ - 
НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ! 


   Держархів області виконує запити щодо:
підтвердження актів про народження, одруження, смерть, зареєстрованих на території Черкаської області (по 1946 рік включно); 
нагородження орденами, медалями, присвоєння почесних звань;
підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати;
навчання;
обрання депутатами місцевих рад (обласної, міських, районних);
участь у партизанському та підпільному русі у роки Великої Вітчизняної війни;
перебування на окупованій території, у полоні, примусового вивезення до Німеччини під час Другої Світової війни;
репресій, розкуркулення, тощо;
підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно: виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків;
виділення житла;
введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд, тощо;
підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини.

   Довідки, видані держархівом області, є підставою для отримання передбачених законодавством пільг та компенсаційних виплат.

   У разі відсутності в архіві документів, необхідних для підтвердження запитуваних відомостей, надається відповідь про відсутність документів, рекомендації щодо їх місцезнаходження (якщо такі відомості є в держархіві) та подальшого пошуку інформації, які дають можливість підтвердити потрібні факти іншим шляхом.

   Заяви приймаються у столі довідок або надсилаються поштою за адресою:
Державний архів Черкаської області, вул. Благовісна, 244а, м. Черкаси, 18015 

Прийом  громадян  у столі довідок  проводиться

у понеділок, вівторок, четвер з  9-00 до 17-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00.

   У заяві зазначається:
прізвище, ім’я, по-батькові, адреса заявника;
з якого приводу звертається до архіву (додаються ксерокопії пояснюючих документів – паспорта, трудової книжки, тощо).

   Заяви без зазначення адреси та підпису заявника архівом не розглядаються.

   При подачі заяви особисто або за дорученням пред’являється документ, що посвідчує особу.

   Для підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати, навчання слід звернутися до тієї установи, організації, підприємства, навчального закладу, де особа працювала чи навчалася. Документи з особового складу (накази, особові рахунки, особові справи, відомості нарахування заробітної плати) зберігаються в установах, підприємствах, організаціях протягом 75 років і не підлягають передаванню на зберігання в архівні установи.

   Якщо установа, організація, підприємство реорганізовані або ліквідовані слід звернутися до правонаступника або організації вищого рівня, куди і мають передаватися документи з особового складу. У разі їх ліквідації слід звертатися до трудових архівів за місцем розташування таких установ, організацій, підприємств.

   Інформацію щодо місця знаходження документів ліквідованих установ можна отримати:
у столі довідок держархіву області (0472) 31-37-32); 
по м. Черкаси – у архівному відділі міськвиконкому (0472)32-57-09, (0472) 32-02-26); 
у районах та містах області – у архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад.

   Держархів області виконує тематичні запити, що стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період та встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

   Для підтвердження відомостей актів цивільного стану (народження, шлюбу, смерті) необхідно надати такі дані:
прізвище, ім’я, по-батькові запитуваної особи (для жінки – дівоче прізвище);
дата народження , шлюбу, смерті;
місце народження (населені пункти нинішньої Черкаської області);
віросповідання;
суспільний (майновий) стан.

   Через завантаженість плановими завданнями та велику трудомісткість генеалогічного та біографічного пошуку такі запити приймаються до виконання тільки у разі нагальної необхідності заявника (за вмотивованих причин).

   Державний архів області надає можливість заявникам самостійно проводити дослідження з цієї теми.

   Для самостійного пошуку інформації за документами архіву зацікавленні особи запрошуються до читального залу держархіву області
за адресою: вул. Благовісна, 244а, тел. читального залу (0472) 31-37-32 
Читальний зал працює з 9.00 до 18.15, остання п’ятниця місяця – санітарний день, субота, неділя – вихідні дні.

Звертаємо увагу!

Відповіно до ст. 8 Закону України «Про захит персональних даних»:

«1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

2. Суб’єкт персональних даних має право:

 1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

 3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

 5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник».

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про захит персональних даних»:

«1. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних.

2. Суб’єкт персональних даних протягом десяти робочих днів з дня включення його персональних даних до бази персональних даних повідомляється про свої права, визначені цим Законом, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, виключно в письмовій формі.

3. Повідомлення не здійснюється, якщо персональні дані збираються із загальнодоступних джерел.

4. Зібрані відомості про суб’єкта персональних даних, а також інформація про їх джерела надаються цьому суб’єкту персональних даних за його вимогою, крім випадків, установлених законом».

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце народження, освіта, сімейний стан, релігійність ін. тощо), а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті ‑ з дозволу спадкоємців.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 21 цього Закону конфіденційною є інформація про фізичну особу, доступ до якої обмежено. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!

На урядову "гарячу лінію" приймаються звернення до органів виконавчої влади за допомогою жестової мови. Будь-ласка, звертайтесь через Skype-зв'язок за таким іменем:

Урядові гарячі лінії: 1545-1, 1545-2, 1545-3

Графік роботи: у робочі дні з 9:00 до 18:00, у п'ятницю з 9:00 до 16:45
18015, Черкаси
вул. Благовісна, 244-а
(0472) 37-30-26, 31-37-32
e-mail: [email protected]
Інформаційне наповнення:
Коваль Т. С., тел.: (0472) 37-30-26

Сайт працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на [email protected]