Розмір шрифта: A A A Зображення Вимкнути Увімкнути Колір сайту Ц Ц Ц звичайна версія сайту
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛИ, СЕКТОРИ

Організаційно-аналітичний відділ
Державного архіву Черкаської області

   Начальник відділу – Артюх Надія Іванівна, тел. (0472) 375328.
   Головний спеціаліст з питань персоналу – Семенюк Вікторія Олександрівна тел. (0472) 376266.

   Відділ підпорядковується заступнику директора держархіву відповідно до розподілу функціональних обов'язків, за винятком питань, що стосуються управління персоналом.

   Основними завданнями відділу є:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства на території області, координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області; 
2) проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ області;
3) організаційно-методичне, правове і кадрове забезпечення діяльності держархіву;
4) організація та забезпечення роботи колегії, науково-методичної ради та експертно-перевірної комісії держархіву;
5) забезпечення ведення діловодства та відомчого зберігання документів у держархіві.

 
                                      Відділ формування Національного архівного фонду (НАФ) 
                                        та діловодства Державного архіву Черкаської області 

   Начальник відділу – Мушта Тетяна Олександрівна, тел. (0472) 636649. 

   Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора держархіву відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  Основними завданнями відділу є: 
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;
2) внесення до НАФ архівних документів, що мають місцеве значення;
3) здійснення контролю за діяльністю архівних підрозділів і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про НАФ та архівні установи;
4) проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду з питань формування НАФ та діловодства;
5) організаційно-методичне забезпечення діяльності держархіву.

 
                             Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату 
                                                   Державного архіву Черкаської області 

   Начальник відділу – Пурис Ольга Миколаївна, тел. (0472) 313732.

   Відділ підпорядковується заступнику директора держархіву відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
    Основними завданнями відділу є:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереженості та обліку документів НАФ на території області, координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях забезпечення збереженості та обліку документів НАФ;
2) ведення обліку та постійне зберігання документів НАФ;
3) створення довідкового апарату до документів, що зберігаються в держархіві;
4) виконання комплексу робіт щодо забезпечення фізичної збереженості документів НАФ, що перебувають на зберіганні в держархіві;
5) проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ.

 
                                         Відділ використання інформації документів
                                            Державного архіву Черкаської області
 

   Начальник відділу – Василенко Ольга Євгеніївна, тел. (0472) 313732. 

   Відділ підпорядковується директору держархіву відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

   Основними завданнями відділу є: 
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері використання інформації архівних документів на території області, координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях використання документної інформації;
2) забезпечення використання інформації документів НАФ;
3) здійснення контролю за діяльністю архівних установ області, забезпечення додержання законодавства про НАФ та архівні установи у сфері використання інформації документів;
4) проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства та археографії, вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ області з питань використання інформації документів.

 
                                               Лабораторія мікрофільмування і реставрації документів 
                                                          Державного архіву Черкаської області 

   Завідувач лабораторії – доценко Паата Юрійович. 

   Лабораторія підпорядковується заступнику директора, відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

   Основними завданнями лабораторії є: 
1) виконання комплексу робіт щодо забезпечення фізичної збереженості, створення страхових копій та копій фонду користування документів НАФ, що перебувають на зберіганні в держархіві;
2) проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ області.

 
                                             Сектор фінансового та господарського забезпечення
                                                        Державного архіву Черкаської області 

   Завідувач сектору – бухгалтер - Покотілова Світлана Миколаївна, тел. (0472) 37 62 66;
   Завідувач господарства - Козоріз Ганна Андріївна, тел. (0472) 313872. 

   Сектор підпорядковується директору держархіву відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

   Основними завданнями сектору є: 
1)ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності держархіву та складання звітності;
2) організація матеріально-технічного забезпечення діяльності держархіву;
3) організація, розроблення і виконання основних протипожежних заходів у архівосховищах, приміщеннях і на території держархіву;
4) підтримання температурно-вологісних параметрів повітря у архівосховищах держархіву, забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях і на території держархіву;
5) забезпечення обслуговування виробничого і технологічного обладнання держархіву;
6) організація охорони приміщень держархіву;
7) вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи державних архівних установ з профільних напрямків діяльності сектору.

ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!

На урядову "гарячу лінію" приймаються звернення до органів виконавчої влади за допомогою жестової мови. Будь-ласка, звертайтесь через Skype-зв'язок за таким іменем:

Урядові гарячі лінії: 1545-1, 1545-2, 1545-3

Графік роботи: у робочі дні з 9:00 до 18:00, у п'ятницю з 9:00 до 16:45
18015, Черкаси
вул. Благовісна, 244-а
(0472) 37-30-26, 31-37-32
e-mail: [email protected]
Інформаційне наповнення:
Коваль Т. С., тел.: (0472) 37-30-26

Сайт працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на [email protected]